O nas

VECTORIE, skrót od „Vector-borne Risks for Europe„, to termin odnoszący się do zagrożeń dla Europy związanych z chorobami przenoszonymi przez wektory, czyli przez organizmy (głównie owady) przenoszące patogeny. Choroby te stają się coraz większym zagrożeniem dla zdrowia publicznego w Europie, częściowo ze względu na zmiany klimatyczne, które wpływają na rozprzestrzenianie się wektorów, takich jak komary i kleszcze.

VECTORIE obejmuje badania i działania mające na celu zrozumienie, monitorowanie i kontrolowanie chorób przenoszonych przez wektory w kontekście europejskim. Kluczowe aspekty tego zagadnienia obejmują:

  1. Monitoring i Nadzór: Wzmocnienie zdolności do monitorowania i nadzoru nad populacjami wektorów oraz chorobami, które przenoszą. Obejmuje to zarówno tradycyjne metody, jak i nowoczesne technologie, takie jak zdalne czujniki i modelowanie komputerowe.
  2. Zmiany Klimatyczne i Środowiskowe: Badanie wpływu zmian klimatycznych na rozprzestrzenianie się wektorów, co może prowadzić do pojawienia się chorób w nowych obszarach lub wzrostu ich intensywności w miejscach już dotkniętych.
  3. Edukacja i Świadomość Publiczna: Informowanie społeczeństwa o ryzyku i metodach zapobiegania chorobom przenoszonym przez wektory, takich jak stosowanie repelentów, noszenie odpowiedniej odzieży i unikanie przebywania w miejscach o wysokiej aktywności wektorów.
  4. Współpraca Międzynarodowa: Wymiana wiedzy i koordynacja działań pomiędzy różnymi krajami i regionami Europy, co jest kluczowe ze względu na transgraniczny charakter zagrożenia.
  5. Opracowanie Strategii i Polityk Zdrowotnych: Tworzenie i wdrażanie strategii zapobiegania i kontroli chorób przenoszonych przez wektory, w tym opracowywanie skutecznych polityk zdrowotnych i środowiskowych.

VECTORIE jest ważnym elementem strategii zdrowotnych w Europie, szczególnie w obliczu rosnącej mobilności ludzi i zmian klimatycznych, które mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania chorób przenoszonych przez wektory.